Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Universidade da Coruña (1)

1993

  1. Reactivity of nucleophilic nitrogen compounds towards the nitroso group

    Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2, pp. 29-37