Publicacións en colaboración con investigadores/as de Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (3)

2019

  1. Aqueous Stable Gold Nanostar/ZIF-8 Nanocomposites for Light-Triggered Release of Active Cargo Inside Living Cells

    Angewandte Chemie - International Edition, Vol. 58, Núm. 21, pp. 7078-7082

2018

  1. Colloidal bioplasmonics

    Nano Today, Vol. 20, pp. 58-73