Publicacións (84) Publicacións de MARIA DEL CARMEN PETEIRO GARCIA

2012

  1. Enfermidades de transmisión sexual: sífilis

    [Santiago de Compostela] : Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, D.L. 2012

2009

  1. Discrete papular lichen myxoedematosus: A rare subtype of cutaneous mucinosis

    Clinical and Experimental Dermatology, Vol. 34, Núm. 8, pp. e608-e610

  2. Giang congenital melanocytic nevus associated with angiolipomas

    Medicina Cutanea Ibero-Latino-Americana, Vol. 37, Núm. 1, pp. 55-57