Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Galician Center for Mathematical Research and Technology (1)