Publicacións (118) Publicacións de ROSA MARIA PEDRIDO CASTIÑEIRAS

2021

  1. 2022 o ano da química en Galicia

    Boletín das ciencias, Año 34, Núm. 93, pp. 47-48

  2. Batas, luvas e gafas: comezamos a experimentar

    Boletín das ciencias, Año 34, Núm. 93, pp. 35-36

2019

  1. 2019 Ano Internacional do Sistema Periódico: un proxecto para un país

    Boletín das ciencias, Año 32, Núm. 87, pp. 11-19