Tese doutoral

  1. Fases xeométricas en procesos de acoplamento electromagnético 1994

    Universidade de Santiago de Compostela