Publikationen, an denen er mitarbeitet XOSE LOIS OTERO PEREZ (1)