Fachbereich: Departamento de Química Orgánica

Fakultät: Facultade de Química

Institut: Instituto de Materiais

Strategische Gruppierung von I+D+i: Agrupación Estratéxica en Materiais (AEMAT)

Bereich: Organische Chemie

Forschungsgruppe: Deseño, síntese e avaliación médica de compostos bioactivos e novos mateiriais

War teil dieser gruppen: