Publications by the researcher in collaboration with OLAYA SANTAMARIA QUEIRUGA (4)

2022

 1. A formación profesional para o emprego e a inserción laboral dos maiores de 45 anos no sector de construción

  Poboación produtiva maior: a formación e a orientación na empregabilidade e mobillidade do talento senior fronte ao idadismo no emprego: actas do 21 Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, Santiago de Compostela 19,20 e 21 de setembro 2019

 2. Las competencias del profesorado técnico de formación profesional en Galicia

  Experiencias e investigaciones en contextos educativos (Dykinson), pp. 321-333

2021

 1. Motivaciones y expectativas formativas del futuro profesorado técnico de formación profesional en Galicia

  Investigación educativa en contextos de pandemia (Dykinson), pp. 545-558

2016

 1. O xénero e a súa influencia nos sectores profesionais

  A formación, a orientación e o emprego no recoñecemento, avaliación e certificación de competencias profesionais adquiridas en contextos formais, non formais e informais: actas do XVII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, Santiago de Compostela, 18, 19 e 20 de novembro de 2015