Publications by the researcher in collaboration with Héctor M. Rodríguez Cagiao (1)

2012

  1. Identificación e análise de boas prácticas de formación nas empresas galegas

    Mobilidade, formación, orientación e emprego no ámbito transfronteirizo: Actas do XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, Santiago de Compostela, 14 e 15 de xullo de 2011 (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 597-611