Departamento: Departamento de Historia da Arte

Facultad: Facultade de Xeografía e Historia

Área: Historia da Arte

Grupo de investigación: Investigación e Desenvolvemento en Artes e Humanidades

Correo el.: federico.lopez.silvestre@usc.es

Doutor pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese El discurso del paisaje. Historia cultural de una estética en galicia 2005. Dirixida por Dr/a. María Luisa Sobrino Manzanares.

'Premio Extraordinario' pola súa tese doutoral de estética da paisaxe (2005), actualmente é Profesor Titular de Historia da Arte e de Estética na Universidade de Santiago de Compostela (USC) onde exerce como docente desde 1999. Entre os proxectos de investigación que actualmente dirixe: o proxecto do MICINN (nº PID2020-112921GB-I00) «Paisaxes e arquitecturas do erro. Contra-historia da paisaxe na Europa Latina (1945-2020)» (Deparq) do que é investigador principal (IP), que foi concedido en 2021, no que participan 35 investigadores de 4 países e 7 disciplinas distintas que obtivo un financiamento de 66.550,00 €. En segundo lugar, o proxecto internacional Yucunet, no que participan máis de 89 investigadores de 12 institucións de 4 países, que foi concedido en 2020 dentro do Programa H2020 a través do sub-programa competitivo KA2 de axudas “Cooperación para a innovación” (nº 617486-EPP-1-2020-1-É -EPPKA2-CBHE-JP; EACEA -UE; 1005 solicitudes presentadas das cales só 164 foron concedidas, entrando o proxecto mencionado no Grupo 1 do 13% de proxectos na cabeza) e que obtivo un financiamento de 873.154,00 €. Ademais, foi membro doutros 12 proxectos de investigación sobre paisaxe, arte e urbanismo e recibiu numerosas invitacións para participar en másteres, seminarios e en publicacións nacionais e internacionais. Todo iso ten que ver cos 6 libros publicados como autor único en editoriais de referencia internacional (Biblioteca Nova, Abada, Universidade de Salamanca, Asimétricas). Xunto a eles suma un centenar de publicacións, entre traballos en revistas nacionais e internacionais de prestixio, así como capítulos e libros en editoriais moi valoradas nos índices de calidade do CSIC (Springer, Longo Editore, Biblioteca Nova, Abada ou Marcial Pons entre outros). Segundo “Google Scholar”, en marzo de 2024 esas publicacións recibiran un total de 703 citas, obtendo un índice H: 11 (no alto da área de Historia da Arte no Estado español). Desde 2019 as citas ascendían nese momento a 302 - índice H: 11. Por iso, foi merecedor dos 3 sexenios de investigación consecutivos da CNEAI que solicitou (2000-2005; 2006-2011; 2012-2017; última concesión: 22/08/2018). As súas achegas á promoción da investigación teñen unha dirección, non só clara, senón definida. Respecto diso, a creación como investigador garante do IHUS (Instituto de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela), e os 4 convenios de investigación en paisaxe, museoloxía e arte contemporáneo con diferentes institucións e equipos máis ou menos nutridos de mozos investigadores dirixidos por el e que sumaron un total de 30.110,66 €, e as 9 Teses doutorais dirixidas ou codirigidas desde o 1 de xaneiro de 2010. Organizador ou coordinador de 30 congresos, reunións e seminarios nacionais e internacionais, e o feito de ditar conferencias e comunicacións en máis de 80 seminarios, congresos ou simposios nacionais e internacionais en España e no estranxeiro. Por fin, convén destacar un labor editorial de referencia internacional, publicando títulos de referencia en paisaxe como: "A arte da paisaxe" de Raffaele Milani, "A sombra das cousas" de Jean-Marc Besse, "Amistar" e "Notas sobre a cabana" de G. A. Tiberghien en edicións que cultivaron centos de citas en todo o mundo. No ámbito do pensamento estético e político editou: "A arte de pasear" de K. G. Schelle, "O posanarquismo explicado á miña avoa" de M. Onfray ou “Raíña Dadá” de G. Durán. En 2022 publicou os textos completos de arquitectura e urbanismo de Guy Debord.