Publicacións en colaboración con investigadores/as de University of Texas Health Science Center at San Antonio (1)

2008

  1. Melatonin stimulates osteointegration of dental implants

    Journal of Pineal Research, Vol. 45, Núm. 2, pp. 174-179