Publicacións en colaboración con investigadores/as de Universidade de Lisboa (1)

2021

  1. A randomized controlled preclinical trial on 3 interposal temporomandibular joint disc implants: TEMPOJIMS—Phase 2

    Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Vol. 15, Núm. 10, pp. 852-868