Departamento: Departamento de Matemáticas

Facultad: Facultade de Matemáticas

Área: Álxebra

Doutora pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese Objetos de Galois sobre un álgebra de Hopf finita 1980. Dirixida por Dr/a. Eduardo García-Rodeja Fernández.