Publications by the researcher in collaboration with Jorge Pedro Sousa (2)

2002

  1. A imaxe de Portugal e Galicia na prensa dos dous países

    Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico