Proxectos finalizados

2019

  1. Axudas á publicacións en aberto 2019. GI-2174

    MARIA MARTA LOPEZ ALONSO

  2. XuvenCiencia - Hago, luego aprendo. - FECYT 2017

    MARIA DE LA MERCED NOVO RODRIGUEZ