Publicacións en colaboración con investigadores/as de Universidade Lusófona do Porto (1)