Proxectos finalizados

2012

  1. E.M.I.N. (EMOTIONAL INTERFACE). (Proxecto coordinado)

    JULIAN CARLOS FLORES GONZALEZ