Publications by the researcher in collaboration with Jesús García Calvo (1)

2000

  1. Sistema agroindustrial

    Galicia 2010 (Asociación Proxecto de Investigación Galicia 2010), pp. 399-436