Proxectos finalizados

2013

  1. Aproximación multidisciplinar ao desenvolvemento de fármacos antimitóticos.

    ALBERTO JOSE COELHO COTON, XERARDO XUSTO GARCIA MERA

1989

  1. Análogos carbocíclicos

    XERARDO XUSTO GARCIA MERA