Publicacións en colaboración con investigadores/as de Hospital Virgen de la Arrixaca (1)

1991

  1. Decentration of intraocular lenses implanted after intercapsular cataract extraction (envelope technique)

    Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 17, Núm. 3, pp. 330-334