Proxectos vixentes

  1. Consolidación 2021 GRC GI-1613 - Biotecnoloxía Ambiental - Biogroup

    GUMERSINDO FEIJOO COSTA, GUMERSINDO FEIJOO COSTA

Proxectos finalizados

2009

  1. Grupos de referencia competitiva

    Juan Manuel Lema Rodicio