Proxectos finalizados

2016

  1. Consolidación e estruturación. REDES REGALIS: Rede Galega de Líquidos Iónicos

    JOSEFA FERNANDEZ PEREZ, JOSEFA SALGADO CARBALLO