Proyectos finalizados

2020

 1. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1743 Filoloxía e Lingüística Galega (FILGA)

  MARIA ALVAREZ DE LA GRANJA, FRANCISCO XOSE DUBERT GARCIA

2018

 1. Contacto y cambio lingüístico en gallego. - EXCELENCIA 2015

  XULIO CESAR SOUSA FERNANDEZ, FRANCISCO XOSE DUBERT GARCIA

 2. Consolidación e estructuración. REDES 2016 GI-1743 TECANDALI Tecnoloxía e Análise de Datos Lingüísticos

  MARIA ALVAREZ DE LA GRANJA, FRANCISCO XOSE DUBERT GARCIA, XULIO CESAR SOUSA FERNANDEZ

2015

 1. Cambio lingüístico en el gallego actual.

  XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ

2002

 1. Prosodia da Lingua Galega: O Discurso Formal.

  XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ

1995

 1. Fonética acústica do galego

  MANUEL GONZALEZ GONZALEZ