Publicacións en colaboración con investigadores/as de Universidade de Aveiro (3)

2016

  1. A Contribution to the diachronic study of Galician and Portuguese prosodies

    Dialectologia et Geolinguistica, Vol. 24, Núm. 1, pp. 42-61

  2. Estudo xeolingüístico da entoación galego-portuguesa

    53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística (Universidad de Barcelona), pp. 203-208

2014

  1. As entonacións galega e portuguesa: a fronteira á luz da dialectometría e da percepción

    Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa (Consello da Cultura Galega), pp. 116-141