Publicacións nas que colabora con Ana Escourido Pernas (6)

2008

 1. A dimensión prosódica da oralidade: achega dende AMPER

  Perspectivas sobre a oralidade (Consello da Cultura Galega), pp. 74-94

 2. La entonación de dos zonas limítrofes de Galicia y Asturias

  Language Design: Journal of Theoretical and Experimental Linguistics, Núm. 10, pp. 259-266

 3. Problemas metodológicos en la adquisición de datos prosódicos a partir de córpora

  Language Design: Journal of Theoretical and Experimental Linguistics, Núm. 10, pp. 249-257

2007

 1. Acento e entoación nas frases con extensión en dúas variedades do galego (O Incio e Camelle)

  La prosodia en el ámbito lingüístico románico (La Página), pp. 55-71

 2. Caracterización prosódica das interrogativas da Costa da Morte e do Morrazo

  III Congreso Internacional de Fonética Experimental: actas do congreso organizado pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, a Universidade de Santiago de Compostela e a Real Academia Galega, Santiago, 24-26 de outubro de 2005

2005

 1. A entoación dunha fala de santiago: fronteira prosódica entre suxeito e predicado

  Estudios de fonética experimental, Núm. 14, pp. 143-165