Publicacións nas que colabora con Lurdes de Castro Moutinho (8)

2019

 1. Análise dialectométrica e cartográfica da variação linguística

  Estudos en variação lingüística nas línguas românicas (UA Editora), pp. 248-258

 2. Estudos em variação linguística nas línguas românicas

  UA Editora

2016

 1. Estudo xeolingüístico da entoación galego-portuguesa

  53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística (Universidad de Barcelona), pp. 203-208

 2. Romance geoprosody: advances, studies and tools

  Dialectologia, Núm. 6, pp. 1-1

2014

 1. As entonacións galega e portuguesa: a fronteira á luz da dialectometría e da percepción

  Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa (Consello da Cultura Galega), pp. 116-141

2009

 1. L'avancement des recherches en géoprosodie et le Projet AMPER

  Estudios de fonética experimental, Núm. 18, pp. 109-122

2006

 1. A fronteira xeográfica do Miño: ¿tamén fronteira prosódica?

  Studies in contrastive linguistics : Proceedings of the 4th International Contrastive Linguistics Conference Santiago de Compostela, septiembre 2005