Publicacións (149) Publicacións de VICTOR FERNANDEZ FREIXANES

2023

 1. Conversa con Víctor F. Freixanes, Henrique Monteagudo e Xosé Manuel Soutullo

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 238, pp. 26-35

 2. Francisco Fernández del Riego na Real Academia Galega

  Francisco Fernández del Riego no río do tempo (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 59-71

 3. Francisco Fernández del Riego na Real Academia Galega

  Boletín da Real Academia Galega, Núm. 384, pp. 11-22

2021

 1. Crónica de Xosé Manuel Soutullo

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 232, pp. 40-45

2020

 1. Dez anos de decreto de plurilingüismo: Os desafíos da lingua

  Revista galega de educación, Núm. 78, pp. 12-16

 2. Memoria de lector

  Volvoreta: revista de literatura, xornalismo e historia do cinema, Núm. 4, pp. 11-12

 3. O profesor

  Tempos novos: revista mensual de información para o debate, Núm. 276, pp. 98

 4. Sobre as cabeceiras dos xornais en lingua galega, 1808-1938: unha primeira achega

  Estudos de onomástica galega V. Os nomes comerciais: xornada de estudo, 7 de novembro de 2020 (Real Academia Galega), pp. 115-136

 5. Un proxecto estratéxico: 70 anos da Editorial Galaxia

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 225, pp. 14-23

2019

 1. Horas de Compostela :: homenaxe da Real Academia Galega a Salvador García-Bodaño : A Coruña, 21 de marzo 2018

  Real Academia Galega

 2. Importancia do relato

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 222, pp. 4-7

 3. Novos horizontes, novas linguaxes, novas preocupacións

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 221, pp. 5-7

 4. O Fresco: memorias dun fuxido (1936)

  Edicións Xerais de Galicia

 5. Ollar o mundo dende Galicia

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 224, pp. 5-7

 6. Primavera cumprida en Trasalba

  Luz Pozo Garza: ese xeito de amor que chamamos Galicia (Fundación Otero Pedrayo), pp. 101

 7. Rosalía de Castro :: obra poética e manuscritos pr.

  Boreal

 8. Unha nova xeración de investigadores

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 223, pp. 5-7

2018

 1. 40 anos de "Encrucillada": á luz das candeas

  Encrucillada: Revista galega de pensamento cristián, Vol. 42, Núm. 206, pp. 66-70

 2. A música do mar

  Galegos = Gallegos, Núm. 24, pp. 63

 3. A revolución da ciencia

  Grial: revista galega de cultura, Núm. 217, pp. 4-7