Publicacións en colaboración con investigadores/as de Universidade de Vigo (1)

2014

  1. Kinetic study of the formation of N-chloro compounds using N-chlorosuccinimide

    Journal of Physical Organic Chemistry, Vol. 27, Núm. 5, pp. 407-418