Departamento: Departamento de Organización de Empresas e Comercialización

Facultad: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Área: Comercialización e Investigación de Mercados