Proxectos finalizados

2017

  1. Agrupacións estratéxicas 2015 - AEFIS

    CARLOS ALBERTO SALGADO LOPEZ

2009

  1. Grupos de referencia competitiva

    FELIX VIDAL COSTA

2001

  1. SCENET-POWER.

    FELIX VIDAL COSTA