Publicacións nas que colabora con RITA MARIA RADL PHILIPP (2)

2012

  1. Intereses académicos y profesionales de las/os alumnas/os de Formación Profesional de Galicia: un análisis diferencial por sexo

    Mobilidade, formación, orientación e emprego no ámbito transfronteirizo: Actas do XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, Santiago de Compostela, 14 e 15 de xullo de 2011 (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 807-819

1998

  1. The problem of university reform in Spain: selected data

    International Review of Education, Vol. 44, Núm. 5-6, pp. 583-596