Publicacións nas que colabora con ANA MARIA PORTO CASTRO (20)

2012

 1. Intereses académicos y profesionales de las/os alumnas/os de Formación Profesional de Galicia: un análisis diferencial por sexo

  Mobilidade, formación, orientación e emprego no ámbito transfronteirizo: Actas do XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, Santiago de Compostela, 14 e 15 de xullo de 2011 (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 807-819

2005

 1. Avances en la empleabilidad: perspectivas de los graduados y demandas de las empresas

  Actas del XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: investigación e innovación educativa

2004

 1. Metdoloxía e avaliación de programas, centros e profesores

  A investigación educativa en Galicia: (1989-2001) (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria), pp. 77-122

 2. Metodología en la investigación educativa actual

  Temas fundamentales en la investigación educativa (La Muralla), pp. 109-140

 3. Transición al empleo y competencias de empleabilidad de los graduados universitarios

  CALIDAD UNIVERSITARIA Y EMPLEO (DYKINSON), pp. 131-154

 4. Transición al empleo y competencias de empleabilidad de los graduados universitarios

  Calidad universitaria y empleo (Dykinson), pp. 131-154

2003

 1. Perfil socio-familiar -educativo e motivos da eleción das mulleres estudiantes de enxeñería e pedagoxía

  Estudios sobre muller e educación: aportacións desde Galicia (Monografías do Boletín Galego de Literatura), pp. 141-165

2002

 1. A Educación Primaria na Comunidade Autónoma Galega: informe sobre a situación do sistema educativo en Galicia correspondente os cursos 1998-1999 e 1999-2000

  Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

 2. A lingua galega no ensino primario: datos de hoxe para unha análise de alcance

  Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias: Santiago de Compostela, 22, 23, 24 de novembro de 2001

 3. Competencias adquiridas en la universidad y habilidades requeridas por los empresarios

  Revista de investigación educativa, RIE, Vol. 20, Núm. 2, pp. 449-468

 4. Intervención y educación de sobredotados

  Bordón: Revista de pedagogía, Vol. 54, Núm. 2, pp. 241-254

2000

 1. Calidad educativa y empleo en contextos multiculturales

  Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico

 2. Introducción

  Calidad educativa y empleo en contextos multiculturales (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 9-12

 3. La calidad universitaria y transición al empleo de los graduados

  Calidad educativa y empleo en contextos multiculturales (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 13-26

 4. La evaluación de la calidad de la enseñanza universitaria

  Innovación en la universidad (Universidad de Santiago de Compostela), pp. 413-432

 5. La evaluación de la calidad en la enseñanza universitaria

  INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD (NINO. SANTIAGO DE COMPOSTELA), pp. 413-432

1996

 1. La evaluación en el marco de la reforma educativa

  Reforma educativa y organización escolar (Santiago de Compostela : Tórculo, 1996), pp. 617-626

 2. Perspectivas actuais da avaliación da docencia universitaria

  Universidade de Santiago de Compostela

1995

 1. Evaluación de la docencia del profesorado universitario por los alumnos

  EVALUACIÓN DE PROFESORES Y REFORMAS EDUCATIVAS (UNED), pp. 45-90