Tese doutoral

 1. Reacción y agregación controladas por difusiónanálisis fractal 1990

  Universidade de Santiago de Compostela

Tribunais de teses (2)

 1. Vogal do tribunal

  Simulación de Monte Carlo de sistemas complejos en red 2007

  Universidade de Santiago de Compostela

  PIÑEIRO REDONDO, YOLANDA

 2. Secretaria do tribunal

  Síntesis y propiedades de películas granulares de Co-Ag obtenidas por electrodeposición 1999

  Universidade de Santiago de Compostela

  DACUÑA MARIÑO, BRUNO