Proxectos vixentes

  1. Consolidación 2021 GRC GI-1470 - Magnetismo e Nanotecnoloxía - NANOMAG

    MANUEL ARTURO LOPEZ QUINTELA

Proxectos finalizados