Proxectos finalizados

2017

  1. AXUDAS SINGULARES 2017 - GI-1862

    VICTOR MANUEL ARCE VAZQUEZ

2001

  1. Regulación da expresión de Fas por PRB.

    VICTOR MANUEL ARCE VAZQUEZ

1999

  1. Formas moleculares de GH xeradas a nivel hepático

    VICTOR MANUEL ARCE VAZQUEZ