Publicacións (33) Publicacións de MARIA DOLORES ALVAREZ PEREZ

2023

 1. As sociedades cooperativas galegas

  Informe da economía social en Galicia 2022 (CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC), pp. 37-55

 2. Person–organization fit and helping behavior: How and when this relationship occurs

  Current Psychology, Vol. 42, Núm. 5, pp. 3701-3712

2022

 1. As sociedades cooperativas galegas

  Informe da economía social en Galicia 2021 (CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC), pp. 33-50

2021

 1. A economía social en Galicia: marco xurídico e novidades lexislativas

  Informe da economía social en Galicia 2020 (CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC), pp. 13-24

 2. As sociedades cooperativas galegas

  Informe da economía social en Galicia 2020 (CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC), pp. 25-40

 3. As sociedades cooperativas galegas

  Informe sobre a Economía Social en Galicia 2019 (CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC), pp. 23-38

2020

 1. From LMX to individual creativity: Interactive effect of engagement and job complexity

  International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 17, Núm. 8

2019

 1. As sociedades cooperativas galegas

  Libro branco da economía social en Galicia : 2018 (Centro de Estudos Cooperativos), pp. 37-61

2018

 1. Liderado transformador, engagement e creatividade no contexto de pemes intensivas en coñecemento

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 27, Núm. 1, pp. 65-82

 2. Promoting the sustainability of organizations: Contribution of transformational leadership to job engagement

  Sustainability (Switzerland), Vol. 10, Núm. 11

 3. Xerardo Fernández Albor e a Universidade de Santiago de Compostela

  Xerardo Fernández Albor e o seu tempo: cen anos dun presidente

2016

 1. Antecedentes del compromiso afectivo de los empleados de pymes intensivas en conocimiento

  European Research on Management and Business Economics, Vol. 22, Núm. 1, pp. 25-30

2014

 1. Attitudes and engagement at work as antecedents for altruistic behavior

  Revista Venezolana de Gerencia, Vol. 19, Núm. 65, pp. 23-42

 2. Cultura, educación e innovación: actas de los XI Encuentros Internacionales de Filosofía en el Camino de Santiago, Santiago de Compostela, 13, 14, 15 de septiembre de 2012 coord.

  Edicións Correo

 3. Innovación y organizaciones: Propuesta de un modelo para fomentar los comportamientos proactivos a través del engagement

  Cultura, educación e innovación: actas de los XI Encuentros Internacionales de Filosofía en el Camino de Santiago, Santiago de Compostela, 13, 14, 15 de septiembre de 2012

 4. Políticas y cultura amigable con la conciliación: un marco para el análisis de sus antecedentes y consecuencias

  Cultura, educación e innovación: actas de los XI Encuentros Internacionales de Filosofía en el Camino de Santiago, Santiago de Compostela, 13, 14, 15 de septiembre de 2012

2013

 1. Factores determinantes da implementación dunha cultura amigable coa familia no SIG: unha análise preliminar

  II Xornada de Innovación Educativa en Xénero, Docencia e Investigación (Unidade de Igualdade), pp. 155-174