Departamento: Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular

Centro singular: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)

Área: Bioquímica e Bioloxía Molecular

Grupo de investigación: Nanoferramentas para Aplicacións Biomédicas

Correo el.: andre.perez@usc.es