Publicacións en colaboración con investigadores/as de Universidade de Lisboa (3)

2023

  1. Van der Waals Heteroepitaxy of GaSe and InSe, Quantum Wells, and Superlattices

    Advanced Functional Materials, Vol. 33, Núm. 13

2021

  1. Novel Polymorph of GaSe

    Advanced Functional Materials, Vol. 31, Núm. 48

  2. Wafer-Scale Fabrication of 2D β-In2Se3 Photodetectors

    Advanced Optical Materials, Vol. 9, Núm. 1