Proxectos vixentes

  1. Galicia-América: Música civil, ideología e identidades culturales a través del Atlántico (1800-1950) - RETOS 2020

    FRANCISCO JAVIER GARBAYO MONTABES, CARLOS VILLANUEVA ABELAIRAS

  1. Innovation an entrepreneurship in HEIs (DEEPINVENTHEI) Phase

    SONIA MARIA VALLADARES RODRIGUEZ, DAVID FACAL MAYO