Liñas de investigación

  • Estudo das alteracións metabólicas en animais
  • Gandeiria ecolóxica
  • Metabolismo mineral: elementos traza
  • Uso de animais como marcadores de contaminación ambiental