Oferta científica

  • Biotecnoloxía
  • Expresión de proteínas
  • Fotoquímica e dicroismo circular
  • Predicción da interacción ligando-biomacromolécula mediante modelado molecular
  • Simulacions de dinámica molecular de complexos enzima/ligando e proteina/ligando
  • Síntese de compostos orgánicos altamente funcionalizados
  • Síntese de péptidos e complexos de coordinación
  • Viroloxía