Liñas de investigación

  • Esatudios computacionales, dinámica molecular de sistemas supramoleculares
  • Nanotubos peptídicos: Desenvolvemento de novas metodoloxías sintéticas, Preparación e estudio, Axentes antimicrobiáns, nanobiomateriais e outras aplicacións nanotecnolóxicas.
  • Transporte transmembránico. Peptidos penetrantes dinámicos