Liñas de investigación

  • Análise de Supervivencia
  • Bioestatística
  • Curvas ROC
  • Modelos Aditivos Xeneralizados
  • Modelos de Regresión Múltiple