Liñas de investigación

 • Desenvolvemento de materiais e produtos de alto valor engadido para firmes de carreteras
 • Documentación para patrimonio e arqueoloxía. Catalogación e inventario.
 • Enerxías mariñas: recurso, produción e deseño de convertidores
 • Escaneado, modelado e impresión de obxectos en 3D. Xemelgos dixitais.
 • Estructuras costeiras e portuarias. Xestión portuaria. Planificación e explotación dos portos.
 • Estudo de deformacións. Control de calidade.
 • Fotogrametría de Obxecto Próximo. Fotogrametría terrestre e aérea mediante UAS/drones.
 • Hidrodinámica e hidráulica ambiental: hidrodinámica e morfodinámica de rías e rías, estado ambiental, impacto das actuacións.
 • I. Enxeñaría hidráulica
 • II. Infraestructuras del transporte
 • III. Xeomática
 • IV. Construcción Civil
 • Modelización numérica de problemas geotécnicos
 • Optimización do trazado de carreteras e liñas de ferrocarril. Microsimulación en enxeñería do tráfico
 • Teledetección ambiental. Tratamento e análise de imaxes de sensores aéreos e espaciais.
 • Valorización de residuos e coprodutos procedentes do sector agroindustrial na enxeñería Civil.
 • Xestión integrada das zonas costeiras: intensificación e novos usos do litoral, análise multicriterio e custo-beneficio, big data.