Oferta científica

  • Análise das tendencias nos mercados de valores europeos
  • Análises de procedementos de avaliación e xestión en entidades de capital de risco.
  • Realización de análises de viabilidade económico-financeira de proxectos privados e públicos.
  • Realización de análises e predicción do comportamento dos activos nos mercados de capitais.
  • Resolución de problemas financeiros mediante simulación.
  • Valoración financeira.