Forschungslinien

  • Análise do mercado de valores
  • Análise e xestión do risco financeiro
  • Análises de alternativas innovadoras de financiación.
  • Análises de viabilidade de negocios.
  • Capital de risco e spinoff universitario.
  • O mercado inmobiliario. Financiación da actividade inmobiliaria
  • Simulación aplicada a finanzas.
  • Xestión de compañías de seguros
  • Xestión de entidades de capital de risco.