Publicacións en colaboración con investigadores/as de Escuela Politécnica del Ejército (4)

2021

 1. Innovation Persistence on Ecuadorian SMEs Growth

  Advances in Intelligent Systems and Computing

2019

 1. The Validity of Gibrat’s Law: Evidence from Ecuadorian Service SMEs

  Latin American Business Review, Vol. 20, Núm. 2, pp. 135-156

 2. The law of Gibrat applied in the manufacturing SMEs of Ecuador

  GCG: revista de globalización, competitividad y gobernabilidad, Vol. 13, Núm. 1, pp. 34-49

2018

 1. O non cumprimento da lei de gibrat en economías en desenvolvemento: O caso de ecuador no período 2000-2013

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 27, Núm. 2, pp. 85-98