Liñas de investigación

  • Corrupción administrativa e delitos dos funcionarios públicos.
  • Delitos contra a saude pública.
  • Delitos socioeconómicos, contra os consumidores e contra o medio ambiente.
  • Victimoloxía e teorías da victimización.