Liñas de investigación

  • Liña de botánica forestal, ornamental e Malherboloxía
  • Multiplicación de especies forestais
  • Plantas medicinais, aromáticas e micoloxía
  • Sistemas agroforestais, biodiversidade, bioeconomía e cambio climático
  • Sistemas de información xeográfica, xestión do territorio, PAC e innovación